Pozvánka na členskou schůzi a členský příspěvek na rok 2021

Pozvánka na členskou schůzi spolku

Český spolek Fiat 126 FAN CZ, se sídlem Koželužská 1508, 432 01 Kadaň,

IČ: 26669404, zapsaného ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 9154 (dále jen “spolek”)

 

Předseda spolku v souladu s hlavou III., čl. II. odst. 5 stanov spolku svolává

 

členskou schůzi

 

na den:            10. 9. 2021 (pátek)

čas konání:      22.00 hodin (po skončení prezentace na akci 18. Maluchiáda)

místo konání:  ATC Hnačov, Hnačov, PSČ 340 34

 

Program jednání:

  1. Zahájení, zjištění počtu přítomných
  2. Volba členů Rady spolku na funkční období od 1. 10. 2021 do 30. 9. 2025
  3. Diskuze
  4. Závěr

 

Předseda upozorňuje, že v případě, že členská schůze nebude způsobilá se platně usnášet, potom svolá náhradní členskou schůzi bezprostředně po původně svolané schůzi. Náhradní členská schůze se tak bude konat stejného dne, na místě shora uvedeném, v 22.05 hodin s totožným programem.

 

Člen spolku má právo účastnit se členské schůze osobně, nebo v zastoupení na základě plné moci.

 

V případě, že některý z členů spolku má zájem kandidovat na funkci člena Rady spolku, nechť tuto informaci sdělí mailem na adresu sykora.michal@seznam.cz, nejpozději do 21. 8. 2021. V emailu prosím uveďte: jméno, příjmení, datum narození a trvalé bydliště.

 

Zároveň si dovolujeme požádat členy o úhradu členského příspěvku ve výši 126,-Kč na rok 2021. Částku prosím zašlete na číslo účtu: 225892695/0300, a to do 5. 9. 2021. Jako variabilní symbol (VS) uveďte Vaše datum narození (např. pro datum 1. 2. 1980 zadejte 800201) a do poznámky prosím vepište jméno a příjmení člena. Příspěvek je možno zaplatit i v hotovosti i na 18. Maluchiádě.

 

Tímto symbolickým příspěvkem podpoříte naši činnost, zejména akce pořádané naším spolkem (Maluchiáda a další výlety) a budete se podílet na chodu webu, který spolek platí. Za podporu předem děkujeme.

 

  1. srpna 2021

 

JUDr. Michal Sýkora

předseda spolku