Historie spolku

 

8/2002
Vznik prvních internetových stránek (maluch.tk) s červenobílým designem

10/2002
Druhá verze www stránek ve žlutočerveném provedení

6/2003
Stránky přesunuty na lepší server s vlastní doménou

7/2003
Přepis stránek do MySQL; nové rubriky – forum, zkušenosti…

11/2003
První schůze v Pardubicích a první pokus a založení klubu

2/2004
Příprava stanov

13. červenec 2004
Vznik spolku registrací u Ministerstva vnitra České republiky (pod tehdejším názvem 126FAN CZ)

9/2004
První akce pořádaná 126FAN CZ v Hradci u Kadaně, které se účastnilo 25 maluchů. Od září 2004 pořádá náš spolek pravidelné srazy v září (Maluchiády).

10/2012
Modernizace stránek 126FAN CZ společně s novými funkcemi

6/2014
V tomto roce jsme začali pořádat jarní (letní) setkání v lokalitě Berounska, případně Plzeňska. Prvního setkání se účastnilo 19 maluchů.

4. srpen 2015
Proběhla změna sdružení 126FAN CZ na spolek kvůli novému občanskému zákoníku. Zároveň došlo ke změně názvu spolku na Český spolek Fiat 126 FAN CZ.

9/2017
V tomto roce jsme dosáhli na tradiční  Maluchiádě rekordu v počtu maluchů. Na 14. Maluchiádu se sjelo 63 maluchů.

5/2018
Vznik nových webových stránek

9/2021
Na 18. Maluchiádě proběhly volby do orgánů sdružení a opětovně byl jako předseda klubu zvolen Michal Sýkora, který v čele klubu stojí od jeho založení.