Přihláška do Českého spolku Fiat 126 FAN CZ

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uživatel tímto uděluje souhlas ke zpracovávání jeho osobních údajů (jména a příjmení, adresy, data narození, telefonu a emailu) spolku: Český spolek Fiat 126 FAN CZ, IČ 26669404, se sídlem Koželužská 1508, 432 01 Kadaň, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 9154, pro obchodní a marketingové účely, a to na dobu trvání členství (registrace).

Zaškrtnutím políčka svým uděluji výslovný souhlas správci ke zpracování mých osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za účelem:

  • evidence registrovaných uživatelů, případně členů
  • zasílání tiskových zpráv ohledně akcí pořádaných správcem (jde o maximálně 6 emailů za rok)

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a máte kdykoliv právo jej odvolat.

Máte práva související se správou a zpracováním osobních údajů, zejména práva vyplývající z čl. 12-22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, kterými jsou například: požadovat informace a přístup k osobním údajům a jeho zpracování. Dále máte právo na výmaz, právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, právo na omezení zpracování, uplatnění námitky proti zpracování, na informace o skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a na přenositelnost údajů. Tyto práva můžete uplatnit na níže uvedených kontaktech správce. S případnou stížností se můžete obrátit i na Úřad na ochranu osobních údajů. Máte rovněž právo, abychom Vám bez zbytečného odkladu oznámili porušení zabezpečení osobních údajů, pokud by toto porušení mělo za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody.

Pro další informace klikněte zde.

[recaptcha]

 

Prohlašuji, že veškeré údaje jsou pravdivé a že se budu řídit stanovami spolku.
Abychom Vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Tato data maximálně chráníme před zneužitím. Vaše osobní data jsou uchovávána a je s nimi nakládáno v souladu se všemi zákonnými ustanoveními vztahujícími se na správu a nakládání s osobními údaji dle shora uvedeného nařízení.