Informace o spolku

Český spolek Fiat 126FAN CZ je celorepublikovým spolkem příznivců automobilů tovární značky Fiat 126 a jejich možných variací ve společensko-technické a poradenské oblasti. Základem této činnosti je spolupráce a vzájemná výměna zkušeností v oblasti provozu těchto typů automobilů.
Hlavním předmětem činnosti spolku je:

  • uskutečnění setkání příznivců těchto typů automobilů
  • spolupráce s dalšími kluby příznivců automobilů v České republice i v zahraničí
  • provoz www stránek, jejímž prostřednictvím informuje uživatele o vlastních i cizích akcích týkající se Fiatu 126
  • provoz fóra na vlastních webových stránkách, kde si příznivci automobilu Fiat 126 vzájemně radí a předávají zkušenosti
  • vzájemné rady a informace o náhradních dílech a servisu

Členství vzniká na základě přihlášky a uhrazením členského příspěvku. Členství není omezené věkem, pohlavím ani státní příslušností.

Členský příspěvek ve výši 126,- Kč je určen na podporu naší činnosti, zejména akcí pořádaných naším spolkem (Maluchiáda a další výlety) a provoz webových stránek spolku.

 

 ZPĚT