Jak se stát členem Českého spolku Fiat 126 FAN CZ

Členství a přihláška

Český spolek Fiat 126 FAN CZ je celorepublikovým spolkem příznivců automobilů tovární značky Fiat 126 a jejich možných variací ve společensko-technické a poradenské oblasti. Základem této činnosti je spolupráce a vzájemná výměna zkušeností v oblasti provozu těchto typů automobilů.

Podmínky pro přijetí člena

Členem se fyzická nebo právnická osoba stává, vyplní-li a odešle přihlášku a uhradí roční členský příspěvek. Členství není vázáno na podmínky a členem se může stát skutečně každý.

Členský příspěvek

Výše ročního členského příspěvku činí 126,- Kč se splatností vždy k 12.6. kalendářního roku. Pokud se subjekt stane novým členem v průběhu roku, výše členského příspěvku zůstává 126,- Kč a členský příspěvek je splatný ve lhůtě do 14 dnů od odeslání přihlášky.

Členský příspěvek je rovněž možno v hotovosti zaplatit na Maluchiádě, největším srazu našeho spolku, který se koná pravidelně každé září.

Platit příspěvky můžete takto:

Bankovním převodem na účet spolku – nejlevněji a nejrychleji

Číslo účtu: 225892695/0300
Konstatní symbol (KS): použijte jakýkoliv, který vaše banka přijme
Variabilní symbol (VS): vaše datum narození (např. pro datum 1.2.1980 zadejte 800201)
Do poznámky napište prosím jméno a příjmení člena, který platí členský příspěvek.

Po obdržení platby Vám bude do týdne zaslán email. V případě, že se tomu tak nestane, kontaktuje prosím předsedu nebo místopředsedkyni spolku.

Výhody členství

  • sleva na startovném u akcí pořádaných spolkem (např. u Maluchiády je sleva na startovném minimálně 50,- Kč)
  • 10% sleva při nákupu v eshopu Fiat 500126 – www.fiat500126.cz
  • plný přístup k informacím na webových stránkách a volný přístup do fóra
  • další slevy na zboží nabízené při pořádání srazů (např. upomínkové předměty)
  • a hlavně podpoříte rozvoj spolku a webu