Členský příspěvek na rok 2018

Připomínáme členům splatnost členského příspěvku ve výši 126,-Kč na rok 2018. Částku prosím zašlete na číslo účtu: 225892695/0300, a to do 15. 9. 2018. Jako variabilní symbol (VS) uveďte Vaše datum narození (např. pro datum 1. 2. 1980 zadejte 800201) a do poznámky prosím vepište jméno a příjmení člena. Příspěvek je možno zaplatit i v hotovosti na 15. Maluchiádě.

Tímto symbolickým příspěvkem podpoříte naši činnost, zejména akce pořádané naším spolkem (Maluchiáda a další výlety) a budete se podílet na vzniku nového webu, který spolek vytvořil. Za podporu předem děkujeme.