Členský příspěvek na rok 2019

Připomínáme členům splatnost členského příspěvku ve výši 126,-Kč na rok 2019. Částku prosím zašlete na číslo účtu: 225892695/0300, a to do 30. 9. 2019. Jako variabilní symbol (VS) uveďte Vaše datum narození (např. pro datum 1. 2. 1980 zadejte 800201) a do poznámky prosím vepište jméno a příjmení člena. Příspěvek je možno zaplatit i v hotovosti na 16. Maluchiádě.

Tímto symbolickým příspěvkem podpoříte naši činnost, zejména akce pořádané naším spolkem (Maluchiáda a další výlety) a budete se podílet na nákladech na provoz webu. Za podporu předem velmi děkujeme.