Registrace

Registrace k užívání fóra a burzy náhradních dílů.

Pokud se chcete stát členem spolku a využívat všechny výhody členství, klikněte prosím na jeden z níže uvedených odkazů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uživatel tímto uděluje souhlas ke zpracovávání jeho osobních údajů (jména a příjmení, adresy, data narození, telefonu a emailu) spolku: Český spolek Fiat 126 FAN CZ, IČ 26669404, se sídlem Koželužská 1508, 432 01 Kadaň, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 9154, pro obchodní a marketingové účely, a to na dobu trvání členství (registrace). Zaškrtnutím políčka svým uděluji výslovný souhlas správci ke zpracování mých osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 za účelem:
  • evidence registrovaných uživatelů, případně členů
  • zasílání tiskových zpráv ohledně akcí pořádaných správce (jde o maximálně 6 emailů za rok)
Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a máte kdykoliv právo jej odvolat. Máte práva související se správou a zpracováním osobních údajů, zejména práva vyplývající z čl. 12-22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, kterými jsou například: požadovat informace a přístup k osobním údajům a jeho zpracování. Dále máte právo na výmaz, právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, právo na omezení zpracování, uplatnění námitky proti zpracování, na informace o skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a na přenositelnost údajů. Tyto práva můžete uplatnit na níže uvedených kontaktech správce. S případnou stížností se můžete obrátit i na Úřad na ochranu osobních údajů. Máte rovněž právo, abychom Vám bez zbytečného odkladu oznámili porušení zabezpečení osobních údajů, pokud by toto porušení mělo za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody. Pro další informace klikněte zde